Ngày ban hành:
28/12/2017
Ngày hiệu lực:
28/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/02/2017
Ngày hiệu lực:
20/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn số 433/SGD&ĐT-GDTrH ngày 08-5-2015. Về việc tập huấn tổ trưởng chuyên môn thi THPT quốc gia năm 2015.
Ngày ban hành:
08/05/2015
Ngày hiệu lực:
08/05/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/11/2010
Ngày hiệu lực:
05/11/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực