Tài chính công khai năm 2019 được thông qua Hội nghị viên chức, các bộ phận phòng ban chuyên môn giúp việc được Hiệu trưởng phê duyêt,

Ngày ban hành:
01/01/2019
Ngày hiệu lực:
01/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Dự thảo Bộ Luật hình sự (sửa đổi) được đăng tải toàn văn trên Báo Nhân dân, Trang thông tin điện tử của Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Tư pháp, Trang thông tin điện tử của tỉnh để phục vụ cho việc lấy ý kiến tại địa phương. Tài liệu
Ngày ban hành:
24/08/2015
Ngày hiệu lực:
24/08/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lấy ý kiến về toàn bộ dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) bao gồm: Quy định chung; Quyền sở hữu và các vật quyền khác; Nghĩa vụ và hợp đồng; Thừa kế; Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; Điều khoản thi hành; kỹ thuật trình bày các quy định của Bộ Luật dân sự. Trong đó, tập trung vào các vấn đề trọng tâm được xác định trong Phụ Lục III của Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-TTg; những nội dung liên quan trực tiếp đến đặc thù phát triển kinh tế- xã hội, phong tục, tập quán ở địa phương và những vấn đề mà địa phương quan tâm.
Ngày ban hành:
09/03/2015
Ngày hiệu lực:
09/03/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Biển Đông là một biển nửa kín, có diện tích khoảng 3,5 triệu km vuông, trải rộng từ vĩ độ 3o lên đến vĩ độ 26o Bắc và từ kinh độ 100o đến 121o Đông. Ngoài Việt Nam, Biển Đông được bao bọc bởi tám nước khác là Trung Quốc, Philippin, Indonesia, Bruney, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Campuchia.
Ngày ban hành:
23/10/2014
Ngày hiệu lực:
23/10/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tài liệu là những kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam, qua đây có thể tiếp cận một cách có hệ thống và có nhận thức sâu sắc hơn về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi người dân Việt Nam hãy hướng về biển, đảo quê hương, tham gia tích cực đóng góp vào sự nghiệp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; xây dựng phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. (Nguồn - Vnsea.net)
Ngày ban hành:
10/10/2014
Ngày hiệu lực:
10/10/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nội dung lỗi trong quá trình cài đặt Office 2007: “The Windows Installer service cannot update one or more protected Windows files.”
Ngày ban hành:
01/10/2011
Ngày hiệu lực:
01/10/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video mạng kiểu hình sao (Star)
Ngày ban hành:
11/11/2010
Ngày hiệu lực:
11/11/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Mạng kiểu đường thẳng
Ngày ban hành:
11/11/2010
Ngày hiệu lực:
11/11/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video mạng kiểu vòng (Ring)
Ngày ban hành:
11/11/2010
Ngày hiệu lực:
11/11/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chương trình mô phỏng thuật toán SelectionSort
Ngày ban hành:
28/09/2010
Ngày hiệu lực:
28/09/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chương trình mô phỏng thuật toán Quick Sort trên Flash
Ngày ban hành:
28/09/2010
Ngày hiệu lực:
28/09/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chương trình mô phỏng lệnh lặp FOR tiến
Ngày ban hành:
28/09/2010
Ngày hiệu lực:
28/09/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực