Thực hiện chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở GDĐT Thái Nguyên, của Nhà trường được Sở GDĐT Thái Nguyên phê duyệt.

Ngày ban hành:
25/09/2020
Ngày hiệu lực:
25/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/10/2020
Ngày hiệu lực:
15/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tài chính công khai năm 2019 được thông qua Hội nghị viên chức, các bộ phận phòng ban chuyên môn giúp việc được Hiệu trưởng phê duyêt,

Ngày ban hành:
01/01/2019
Ngày hiệu lực:
01/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/12/2017
Ngày hiệu lực:
28/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/11/2017
Ngày hiệu lực:
02/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/02/2017
Ngày hiệu lực:
20/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
https://drive.google.com/drive/my-drive
Ngày ban hành:
05/10/2016
Ngày hiệu lực:
05/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/09/2015
Ngày hiệu lực:
19/09/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/08/2015
Ngày hiệu lực:
30/08/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Dự thảo Bộ Luật hình sự (sửa đổi) được đăng tải toàn văn trên Báo Nhân dân, Trang thông tin điện tử của Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Tư pháp, Trang thông tin điện tử của tỉnh để phục vụ cho việc lấy ý kiến tại địa phương. Tài liệu
Ngày ban hành:
24/08/2015
Ngày hiệu lực:
24/08/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn số 433/SGD&ĐT-GDTrH ngày 08-5-2015. Về việc tập huấn tổ trưởng chuyên môn thi THPT quốc gia năm 2015.
Ngày ban hành:
08/05/2015
Ngày hiệu lực:
08/05/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website