TRƯỜNG THPT ĐÔNG HỶ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021

Thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng kế hoạch phát triển giáo dục của trường THPT Đồng Hỷ, của Sở GD&ĐT Thái Nguyên, chuẩn bị cho năm học 2020-2021.

Tài liệu đính kèm: Tải về

SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THPT ĐỒNG HỶ                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

    
 
  
 

 

      Số : 62 /KH – THPTĐH                                           Đồng Hỷ, ngày 25 tháng 5 năm 2020

                    

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021

 

       Căn cứ quyết định số 1071/QĐ - UBND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt phương án tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2020-2021;

       Căn cứ công văn số 790/SGDĐT - KTKĐCLGD ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021;

Trường THPT Đồng Hỷ lập kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

          I. Mục đích ý nghĩa:

          Thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng kế hoạch phát triển giáo dục của trường THPT Đồng Hỷ, của Sở GD&ĐT Thái Nguyên, chuẩn bị cho năm học 2020-2021.

          II. Ban chỉ đạo, Hội đồng tuyển sinh:

          1. Ban chỉ đạo:

  1. Đ/c Lê Duy Nam – Hiệu trưởng - Trưởng ban: Chỉ đạo chung.

2. Đ/c Nguyễn Thị Bích Hường – Phó Hiệu trưởng - Phó ban thường trực.

3. Đ/c Ngô Thu Thủy – Phó Hiệu trưởng - Phó ban

4. Đ/c Trần Thị Quỳnh Trang – Phó Hiệu trưởng - Phó ban

5. Đ/c Vũ Thị Phương - Chủ tịch Công Đoàn - Ủy viên

6. Đ/c Trần Thị Hải Oanh – Thư ký HĐ – Uỷ viên.

7. Đ/c Nguyễn Văn Hải – Tổ trưởng VP – Uỷ viên.

8. Đ/c Trần Thị Hường - Tổ trưởng CM - Ủy viên

9. Đ/c Nguyễn Đoàn Trung Hiếu – Bí thư Đoàn TN - Ủy viên

          2. Hội đồng tuyển sinh:(Có quyết định riêng)

          III. Thành phần tham gia:

  1. Đối tượng học sinh dự tuyển: Học sinh đã tốt nghiệp THCS trên địa bàn

- Trường THCS: Chùa Hang I, Chùa Hang II, Hóa Thượng, Hóa Trung, Minh Lập, Khe Mo, Văn Hán, Đồng Bẩm, Cao Ngạn, Linh Sơn, Huống Thượng.

- Các trường THCS trên địa bàn hoặc nơi khác (Nếu có nhu cầu)

          2. Ôn thi tuyển sinh: Giáo viên các trường THCS, trường THPT Đồng Hỷ

          3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Đồng Hỷ ( theo sự phân công của Hiệu trưởng)

          IV. Một số quy định về công tác tuyển sinh:

          1. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập - THPT Đồng Hỷ:

          Chỉ tiêu tuyển sinh vào trường THPT Đồng Hỷ: 630 em

          1.1. Tuyển thẳng vào trường trung học phổ thông các đối tượng sau:

-  Học sinh (diện chính thức) các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS đã tốt nghiệp trung học cơ sở;

-  Học sinh là người dân tộc rất ít người (thuộc một trong các dân tộc sau: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ).

- Học sinh khuyết tật (có đủ hồ sơ hợp lệ).

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông(với cuộc thi về văn nghệ, TDTT đạt giải cá nhân hoặc giải đồng đội trong các cuộc thi do ngành GDĐT tổ chức hoặc phối hợp với các ngành khác tổ chức ở cấp THCS).

Với trường PTDT nội trú tỉnh chỉ tuyển thẳng học sinh là người dân tộc rất ít người và học sinh  thuộc đối tượng tuyển sinh trường nội trú đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

   Ghi chú:

         - Học sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng nếu dự thi vào trường THPT Chuyên hoặc PTDT Nội trú tỉnh mà không trúng tuyển thì vẫn được tuyển thẳng vào các trường THPT khác thuộc địa bàn tuyển sinh.

 - Hồ sơ tuyển thẳng: như đối với hồ sơ dự tuyển ở mục 1.3 (Riêng đối với học sinh trường phổ thông dân tộc Nội trú THCS cần có xác nhận của Hiệu trưởng là học sinh diện chính thức).

          1.2. Hình thức tuyển sinh với các đối tượng còn lại: Thi tuyển

            1.3. Hồ sơ dự tuyển:

 - Phiếu kê khai thông tin tuyển sinh;

 - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

 - Bằng tốt nghiệp THCS (Bản chứng thực, hoặc bản sao) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển do cơ sở giáo dục cấp;

 - Bản chính học bạ;

 - Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Thẻ học sinh có dán ảnh do trường THCS cấp ( hoặc CMTND).

- Học sinh mua hồ sơ ĐKDT tại trường THPT nơi đăng ký dự tuyển (học sinh không phải nộp lệ phí tuyển sinh). Sau khi hoàn thành hồ sơ ĐKDT, học sinh nộp hồ sơ tại trường THPT nơi đăng ký dự tuyển theo lịch quy định.

- Trường THPT nhận Hồ sơ dự tuyển của học sinh kể cả học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở những năm trước (TS tự do), còn tuổi dự tuyển và có hồ sơ hợp lệ; trong hồ sơ dự tuyển của TS tự do phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào Phiếu đăng ký về việc người dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân.

- Học sinh dự tuyển vào trường Chuyên nộp Hồ sơ ĐKDT tại trường Chuyên, với học sinh dự tuyển vào PTDT nội trú nộp Hồ sơ ĐKDT tại trường THPT nơi học sinh đăng ký nguyện vọng 2, trường THPT nơi học sinh đăng ký nguyện vọng 2 có trách nhiệm nộp hồ sơ cho trường PTDT nội trú vào ngày 16/7/2020 (trường PTDTNT cần chủ động liên hệ để việc giao nhận hồ sơ được thuận lợi, đảm bảo kế hoạch tuyển sinh chung của toàn ngành).

- Các trường THPT kiểm tra hồ sơ, chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của hồ sơ dự tuyển và nhập dữ liệu vào máy tính theo hướng dẫn của Sở GDĐT.

          1.4. Điều kiện dự tuyển: trong độ tuổi quy định và có đủ hồ sơ hợp lệ.

   Tuổi của học sinh vào học lớp 10  là 15  tuổi.

          Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của  năm tốt nghiệp cấp học trước.

          Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

          1.5. Quy định về môn thi, nội dung đề thi, thời gian thi…:

1.5.1. Bài thi: Thi 03 bài thi gồm các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

1.5.2. Hình thức và thời gian làm bài thi

          - Các bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi.

          - Bài thi môn Tiếng Anh thi theo hình thức kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm; thời gian làm bài là 90 phút; thí sinh làm trực tiếp trên đề thi.

1.5.3. Nội dung đề thi

     Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ GDĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS. Đề thi môn Toán và Ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao; đề thi môn Tiếng Anh chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu vận dụng cấp độ thấp.

          1.5.4. Lịch thi dự kiến:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

19/7/2020

SÁNG

7h30-8h00: Họp lãnh đạo HĐCT;

8h00: Họp toàn thể HĐCT (Kiểm tra Hồ sơ, CSVC…).

CHIỀU

14h00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi;

Chủ tịch HĐCT nhận đề thi tại HĐ ra đề thi

20/7/2020

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

CHIỀU

Toán

120 phút

21/7/2020

SÁNG

Tiếng Anh

90 phút

 

CHIỀU

Dự phòng

1.5.5. Cách tính điểm, xét trúng tuyển

- Các bài thi được chấm theo thang điểm 10 (làm tròn đến 2 chữ số phần thập phân); môn Toán, Ngữ văn tính hệ số 2; môn Tiếng Anh hệ số 1.

         - Điểm xét tuyển = (Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Toán) x 2 + Điểm môn Tiếng Anh + Điểm ưu tiên (nếu có).

Căn cứ chỉ tiêu được giao, Sở GDĐT sẽ duyệt phương án tuyển sinh của các trường. Học sinh trúng tuyển là học sinh có điểm xét tuyển không nhỏ hơn mức điểm chuẩn được công bố và không có bài thi nào bị không điểm (điểm 0).

          1.6. Chính sách ưu tiên

a) Nhóm đối tượng 1: Cộng 2 điểm

Con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

b) Nhóm đối tượng 2: Cộng 1,5 điểm

- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

c) Nhóm đối tượng 3: Cộng 1 điểm

- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; Người dân tộc thiểu số; Người học đang sinh sống và học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

    Lưu ý:

- Một học sinh thuộc nhiều nhóm đối tượng thì chọn nhóm đối tượng được cộng điểm cao nhất.

- Không thực hiện cộng điểm khuyến khích trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021.

          1.7. Phúc khảo

 - Điều kiện phúc khảo: Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi                                                                                          

 - Hạn cuối nhận đơn tại các trường: Ngày 20/8/2020.

 - Các trường nộp đơn phúc khảo và danh sách trích ngang về sở GDĐT ngày 22/8/2020.

1.8. Việc nhập dữ liệu tuyển sinh

- Trường THPT Đồng Hỷ nhận hồ sơ ĐKDT vào trường và hoàn thành nhập dữ liệu tuyển sinh chậm nhất ngày 14/7/2020.

- Phối hợp với các trường THCS để thống nhất ngày tập trung học sinh dự tuyển vào trường mình để làm công tác tuyên truyền, nhắc nhở các quy định, học quy chế thi….

        - Trường công khai công tác tuyển sinh năm học 2020-2021 trên WEBSITE của trường các thông tin về tuyển sinh (chỉ tiêu, vùng tuyển, lịch tập trung, lịch thi, danh sách thi sinh ĐKDT...) để học sinh và nhân dân biết.

* Trách nhiệm của các trường THCS

          - Thông báo kịp thời và đầy đủ thông tin về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 cho học sinh và cha mẹ học sinh. Tổ chức học tập Quy chế tuyển sinh, hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường. Phổ biến cho HS và cha mẹ HS văn bản “Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021” giúp HS chọn trường phù hợp với địa bàn tuyển sinh, điều kiện và khả năng học tập của mình.

          - Nghiêm cấm các trường THCS ép buộc hoặc vận động HS không tham gia đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT.

          2. Tuyển sinh vào THPT Chuyên (xem tại công văn số 790/SGDĐT - KTKĐCLGD ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021)

          3. Tuyển sinh vào trường Dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên:

3.1. Chỉ tiêu: 180 học sinh, trong đó 90 học sinh lấy điểm từ cao xuống thấp, 90 học sinh còn li ph©n bæ cho c¸c huyÖn (TP, TX) căn cứ vào tỷ lệ dự thi của các huyện.

3.2. Đối tượng dự tuyển

- Là những học sinh diện chính thức đang học lớp 9 tại các trường THCS Nội trú trong tỉnh.

- Học sinh lớp 9 có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) tại các xã, các xóm, thôn đặc biệt khó khăn.

- Học sinh được đăng ký 2 nguyện vọng, trong đó nguyện vọng 1 là trường PTDTNT, nguyện vọng 2 là một trường THPT trên địa bàn tuyển sinh.

         3.3. Tuyển thẳng: Chỉ tuyển thẳng học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người và học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh trường nội trú đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

3.4. Hình thức tuyển sinh đối với các đối tượng còn lại: Tổ chức thi tuyển như các trường THPT khác (Mục 3.1.2).

Hội đồng tuyển sinh Trường PTDTNT tỉnh sẽ xét tuyển học sinh của các huyện (TP, TX) cũng theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp. Tuyển số học sinh là người dân tộc Kinh không quá 5% tổng chỉ tiêu (không quá 9 học sinh).

3.5. Hồ sơ:

 - Học sinh được đăng ký 2 nguyện vọng trong đó nguyện vọng 1 là trường PTDTNT, nguyện vọng 2 là một trường THPT thuộc địa bàn tuyển sinh.

 - Học sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại trường THPT nơi đăng ký nguyện vọng 2; các trường THPT có trách nhiệm nhận hồ sơ, kiểm tra đảm bảo đúng, đủ và nộp cho trường PTDTNT vào sáng ngày 16/7/2020 tại Sở GDĐT. Trường PTDTNT có trách nhiệm nhận lại hồ sơ, kiểm tra dữ liệu và lập bảng ghi tên dự thi, danh sách niêm yết cho học sinh dự thi vào trường mình gửi lại cho các trường nơi HS đăng ký nguyện vọng 2 vào ngày 17/7/2020 (Trường PTDTNT cần chủ động liên hệ để việc giao nhận hồ sơ được thuận lợi, đảm bảo kế hoạch tuyển sinh chung của toàn ngành).

          - Ngoài hồ sơ như các học sinh dự thi THPT khác, các học sinh dự thi trường PTDTNT cần nộp thêm:  

   + Sổ hộ khẩu (Bản sao); trường hợp sổ hộ khẩu thất lạc thì phải có Giấy xác nhận hộ khẩu do cơ quan có thẩm quyền cấp.

   + 01 phong bì dán tem có ghi địa chỉ người nhận thư.

3.6. Nếu không trúng tuyển vào Trường Phổ thông DTNT tỉnh, các học sinh sẽ được sử dụng kết quả thi để tham gia xét tuyển vào các trường THPT khác trên địa bàn tuyển sinh (huyện, thành phố, thị xã) bình đẳng như các học sinh thi trực tiếp vào các trường đó.

 Sau khi có kết quả thi, trường PTDTNT cần xét tuyển ngay và gửi Danh sách học sinh không trúng tuyển cùng hồ sơ về trường học sinh đăng ký nguyện vọng 2 (thời hạn gửi chậm nhất sáng 04/8/2020).

          V. Thời gian (Lịch làm việc của Hội đồng tuyển sinh trường THPT Đồng Hỷ, làm việc cả ngày thứ bẩy, chủ nhật):

- Từ 25-31/5/2020: Tuyên truyền về công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021.

- Từ 30/6/2020:  Bán hồ sơ, hướng dẫn làm hồ sơ, nhập dữ liệu ĐKDT vào phần mềm (Tại trường THPT Đồng Hỷ và các trường THCS trên địa bàn)

- Từ 11/7/2020 đến 13/7/2020: Trường nhận hồ sơ dự thi của học sinh, nhập dữ liệu vào phần mềm, kiểm tra đối chiếu, điều chỉnh sai sót.

- Ngày 16/7/2020: Nộp hồ sơ ĐKDT của học sinh vào trường PTDTNT tỉnh (Tại Sở GD&ĐT Thái Nguyên).

- Ngày 16/7/2020: Báo cáo số liệu ĐKDT; Duyệt danh sách học sinh đề nghị trúng tuyển thẳng đợt 1 của trường THPT Đồng Hỷ

- Ngày 17/7/2020: Nhận bàn giao bảng ghi tên dự thi, danh sách niêm yết phòng thi, phiếu thu bài thi tại Sở GD&ĐT.

- Ngày 19/7/2020:

+ 8h00’: Trưởng ban coi thi nhận đề thi tại điểm in sao đề thi

+ 13h30’: Họp lãnh đạo Ban coi thi

+ 14h00’: Họp toàn thể Ban coi thi (Kiểm tra hồ sơ, CSVC...)

- Ngày 20, 21/7/2020: Thi theo lịch

- Từ 24/7-30/7/2020: Chấm thi

- 02/8/2020: Trả kết quả, công bố điểm thi

- 03/8/2020: Lên phương án tuyển sinh

- 05/8/2020: Duyệt tuyển sinh tại Sở GD&ĐT

- Từ 10-15/8/2020: Nhận đơn phúc khảo bài thi

- Từ 06/8 – 10/8/2020: Làm thủ tục nhập học, phân ban, phân lớp

- 20/8/2020: Nộp danh sách phúc khảo về Sở GD&ĐT

- 31/8/2020: 7h15’: Tập trung học sinh lớp 10 năm học 2020-2021 theo lớp.

         

VI. Tổ chức thực hiện:

- Báo cáo lãnh đạo địa phương về kỳ thi

- Phân công nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 (Có phân công kèm theo)

- Coi thi tuyển sinh theo quyết định

- Tổ Văn phòng chịu trách nhiệm chuẩn bị về tài chính, cơ sở vật chất...phục vụ kỳ thi.

          VII. Dự trù Kinh phí tổ chức:

          - Kinh phí chi trả cho Ban tuyển sinh, công tác tuyển sinh, coi thi... được thực hiện theo quy định hiện hành

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc trường THPT Đồng Hỷ phối hợp với các cơ sở giáo dục, chính quyền địa phương trên địa bàn nghiêm túc thực hiện.

 

                        

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Thái Nguyên (b/c);

- Hội đồng tuyển sinh trường (t/h);

- UBND các xã, các trường THCS trên địa bàn (p/h);

- Lưu: VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

                      

 

 

                    

                    Lê Duy Nam

 

                                          

Tác giả: Nguyễn Công Thắng
Nguồn: thptdonghy.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 34
Tháng 05 : 702
Năm 2021 : 4.151