KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi ý tưởng nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp trường năm học 2021 – 2022

        Thực hiện Quy chế thi khoa học, kỹ thuật (KHKT) ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (gọi tắt là Thông tư 38);

Căn cứ công văn số 3486/BGDĐT-GDTrH của Bộ GDĐT ngày 09 tháng 8 năm 2017 (gọi tắt là công văn 3486) về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017 (gọi tắt là Cuộc thi);

Căn cứ công văn số 1946/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 30/8/2021 của SGDĐT Thái Nguyên v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi ý tưởng nghiên cứu khoa học kỹ thuật 
dành cho học sinh trung học cấp trường năm học 2021 – 2022

 
         Thực hiện Quy chế thi khoa học, kỹ thuật (KHKT) ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (gọi tắt là Thông tư 38);

Căn cứ công văn số 3486/BGDĐT-GDTrH của Bộ GDĐT ngày 09 tháng 8 năm 2017 (gọi tắt là công văn 3486) về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017 (gọi tắt là Cuộc thi);

Căn cứ công văn số 1946/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 30/8/2021 của SGDĐT Thái Nguyên v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Trường THPT Đồng Hỷ xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi ý tưởng nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh năm học 2021 – 2022:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nhằm tạo sân chơi khoa học, trí tuệ bổ ích cho học sinh, tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo khoa học, công nghệ, kĩ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống;

2. Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học;

3. Tạo cơ hội để học sinh nhà trường phát huy khả năng sáng tạo, giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa,giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.

4. Qua cuộc thi lựa chọn ra những ý tưởng hay để tiến hành dự án nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ kĩ thuật để tham dự cuộc thi KHKT cấp tỉnh.

 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG DỰ THI

1. Đối tượng  dự thi: Toàn thể học sinh nhà trường. Học sinh có thể tham gia theo hình thức cá nhân (1 học sinh) hay đồng đội (2 học sinh).

2. Nội dung cuộc thi:

Người dự thi đưa ra những ý tưởng sáng tạo, sang kiến hoặc giải pháp khoa học có ý nghĩa lý thuyết hoặc ứng dụng thực tiễn trong các lĩnh vực khoa học: gồm 20 lĩnh vực: Khoa học Động vật; Khoa học Xã hội & Hành vi; Hoá sinh; Y sinh và khoa học Sức khỏe; Kỹ thuật Y sinh, Sinh học Tế bào & Phân tử; Hoá học; Sinh học trên máy tính và Sinh – Tin; Khoa học Trái đất & môi trường; Hệ thống nhúng; Năng lượng Hóa học; Năng lượng Vật lý; Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật môi trường; Khoa học vật liệu; Toán học; Vi sinh; Vật lý và Thiên văn; Khoa học Thực vật; Rô bốt và máy thông minh; Phần mềm hệ thống; Y học chuyển dịch.

III. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Hiệu trưởng sẽ ra Quyết định thành lập Ban tổ chức, Hội đồng thẩm định khoa học, Hội đồng giám khảo của hội thi cấp cơ sở.

IV. HÌNH THỨC DỰ THI VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

1. Quy định về nội dung và hình thức trình bày:
1.1. Hình thức: Ý tưởng dự thi được trình bày bằng văn bản theo mẫu.

1.2. Nội dung:

- Đặt vấn đề: nêu rõ thực trạng, mục đích, ý nghĩa của ý tưởng;

- Đề xuất nội dung của ý tưởng;

- Đề nghị cách thức, giải pháp thực hiện và dự toán kinh phí (nếu có);

- Hiệu quả kinh tế - xã hội;

Lưu ý: Các ý tưởng sáng tạo phải mang tính khả thi và có thể áp dụng được trong thực tiễn đời sống và sản xuất. 

2. Tiêu chí đánh giá.

Đặt vấn đề: nêu rõ thực trạng, mục đích, ýnghĩa của ý tưởng: 25 điểm

Đề xuất nội dung của ý tưởng: 25 điểm

Đề nghị cách thức, giải pháp thực hiện: 25 điểm

Tính sáng tạo, hiệu quả, tính khả thi: 25 điểm

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Từ 15/9/2021 đến ngày 30/9/2021: Các lớp tiến hành triển khai xây dựng ý tưởng và tuyển chọn ý tưởng.

Ngày 12/10/2021 các lớp nộp ý tưởng về ban tổ cuộc thi của nhà trường (mỗi lớp nộp ít nhất 1 ý tưởng)

Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 20/10/2021: Ban tổ chức chấm ý tưởng và lựa chọn ý tưởng để tiến hành dự án dự thi cấpTỉnh.

Sau khi chọn được ý tưởng, nhà trường sẽ phân công GV hướng dẫn và đầu tư kinh phí để học sinh triển khai dự án.

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ ĐÁNH GIÁ THI ĐUA.

  1. Cơ cấu giải thưởng cuộc thi

 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 3 giải khuyến khích.

2. Đánh giá thi đua

- Kết quả cuộc thi là một cơ sở để đánh giá thi đua và xét tặng danh hiệu cho các tập thể lớp, GVCN và GVBM. Tập thể lớp nào không tham gia sẽ không được xét tặng danh hiệu tập thể lớp Tiên tiến và tập thể lớp Vì ngày mai lập nghiệp.

- Học sinh và giáo viên hướng dẫn thực hiện đề tài tham dự thi cấp Tỉnh được đánh giá thi đua và khen thưởng như kì thi HSG cấp Tỉnh.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong học sinh và khuyến khích và tạo mọi điều kiện học sinh tham gia.

2. Tổ trưởng các tổ chuyên môn tạo điều kiện và động viên giáo viên bộ môn làm công tác hướng dẫn.

3. BCH Đoàn trường thành lập tổ tư vấn, hướng dẫn học sinh tham gia.

4. Các thành viên trong Ban tổ chức, Hội đồng thẩm định và Hội đồng giám khảo hoàn thành nhiệm vụ theo sự phân công.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi ý tưởng nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp trường năm học 2021 – 2022. Nhà trường đề nghị các cá nhân và tập thể liên quan triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch này và xem đây là một trong những hoạt động trọng tâm của năm học này và những năm học tiếp theo nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. 

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Thái Nguyên (báo cáo);

- BGH (th/hiện);

- Các Tổ CM, các lớp HS(th/hiện);

- Website trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Tác giả: LÊ DUY NAM
Nguồn:thptdonghy.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 38
Hôm qua : 126
Tháng 08 : 978
Năm 2022 : 40.484